Hopp til innhold

Velkommen til DNASimulator

Forutsi kryssavl mellom dyrene dine basert på resultater av DNA-tester

Prediksjon av genotypeprosent

Navn på sykdommen
Fader Genotype /       Mor Genotype /
Arv av allel "sykdom"
    Autosomal
    X-bundet  kommer snart...
    Y-bundet  kommer snart...
    Kodominerende  kommer snart...
    Mitokondrie  kommer snart...
Allelens dominans "sykdom"
    Recessiv
    Dominerende
Penetrans av allel "sykdom"
    Fullstendig
    Ufullstendig


Mål for DNA-simulator?

Så mange grunner til å velge …

Prediksjon av genotypeprosent (GPP)

Forutsi prosentandelen av hver mulig genotype basert på foreldrenes genotyper.

Prediksjon av genotyper av kullstørrelse (LSGP)

Forutsi sannsynligheten for å oppnå patologiske genotyper i et kull med et definert antall babyer.

Forholdet mellom genotype og patogenesitet

Basert på penetransen til hver mutasjon, få koblingen mellom predikert genotype og predikert patogen fenotype.

Hvordan fungerer det?

1- Fyll ut skjemaet med de nødvendige feltene for prediksjon av genotypeprosent

2- Få resultatene for genotypeprosentprediksjonsanalysen

3- Fyll ut skjemaet med de nødvendige feltene for prediksjon av kullstørrelsesgenotyper

4- Få resultatene for prediksjon av kullstørrelse genotyper