Przejdź do treści

Witamy w DNASimulator

Przewiduj krzyżowanie zwierząt na podstawie wyników testów DNA

Przewidywanie procentu genotypu

Nazwa choroby
Genotyp ojca /       Genotyp macierzysty /
Dziedziczenie allelu "choroba"
    Autosomalny
    Sprzężone z chromosomem X  Wkrótce...
    Y-linked  Wkrótce...
    Współdominujący  Wkrótce...
    Mitochondrialnego  Wkrótce...
Dominacja alleli "choroba"
    Recesywny
    Dominujący
Przenikanie allelu "choroba"
    Ukończyć
    Niekompletna


Cele symulatora DNA?

Tak wiele powodów do wyboru …

Przewidywanie procentu genotypu (GPP)

Przewiduj procent każdego możliwego genotypu na podstawie genotypów rodziców.

Przewidywanie genotypów wielkości miotu (LSGP)

Przewiduj prawdopodobieństwo uzyskania patologicznych genotypów w miocie określonej liczby dzieci.

Związek między genotypem a patogennością

Na podstawie penetracji każdej mutacji uzyskaj związek między przewidywanym genotypem a przewidywanym patogennym fenotypem.

Jak to działa?

1- Wypełnij formularz wymaganymi polami do przewidywania procentu genotypu

2- Uzyskaj wyniki analizy procentowej predykcji genotypu

3- Wypełnij formularz wymaganymi polami do przewidywania genotypów wielkości miotu

4- Uzyskaj wyniki dla przewidywania genotypów wielkości miotu