Preskoči na vsebino

Dobrodošli v DNKSimulator

Predvidite križanje med vašimi živalmi na podlagi rezultatov DNK testov

Napoved odstotka genotipa

Ime bolezni
Genotip očeta /       Genotip matere /
Dedovanje alela "bolezen"
    Avtosomno
    Povezava z X  prihaja kmalu...
    Povezano z Y  prihaja kmalu...
    Kodominantno  prihaja kmalu...
    Mitohondrijske  prihaja kmalu...
Prevlada alela "bolezen"
    Recesivno
    Prevladujoči
Penetranca alela "bolezen"
    Dokončati
    Nepopolne


Cilji simulatorja DNK?

Toliko razlogov za izbiro …

Napoved odstotka genotipa (GPP)

Predvidite odstotek vsakega možnega genotipa na podlagi genotipov staršev.

Napovedovanje genotipov velikosti legla (LSGP)

Predvidite verjetnost pridobitve patoloških genotipov v leglu določenega števila dojenčkov.

Razmerje med genotipom in patogenostjo

Na podlagi penetrance vsake mutacije dobite povezavo med predvidenim genotipom in predvidenim patogenim fenotipom.

Kako deluje?

1- Izpolnite obrazec z zahtevanimi polji za napoved odstotka genotipa

2- Pridobite rezultate za analizo napovedi odstotka genotipa

3- Izpolnite obrazec z zahtevanimi polji za napovedovanje genotipov velikosti legla

4- Pridobite rezultate za napovedovanje genotipov velikosti legla