Hoppa till innehåll

Välkommen till DNAsimulator

Förutse korsningsavel mellan dina djur baserat på resultat av DNA-tester

Procentuell förutsägelse av genotyp

Sjukdomens namn
Fader Genotyp /       Moderns genotyp /
Nedärvning av allel "sjukdom"
    Autosomalt
    X-bundet  Kommer snart...
    Y-länkad  Kommer snart...
    Dominerande  Kommer snart...
    Mitokondriell  Kommer snart...
Allelens dominans "sjukdom"
    Recessiv
    Dominerande
Penetrans av allel "sjukdom"
    Komplett
    Ofullständig


Mål med DNA-simulatorn?

Så många anledningar att välja …

Procentuell förutsägelse av genotyp (GPP)

Förutsäga procentandelen av varje möjlig genotyp baserat på föräldrarnas genotyper.

Prediktion av genotyper av kullstorlek (LSGP)

Förutsäga sannolikheten för att få patologiska genotyper inom en kull med ett definierat antal ungar.

Samband mellan genotyp och patogenicitet

Baserat på penetransen för varje mutation, få länken mellan förutspådd genotyp och förutspådd patogen fenotyp.

Hur det fungerar?

1- Fyll i formuläret med de obligatoriska fälten för förutsägelse av genotypprocenten

2- Få resultaten för genotypprocentprediktionsanalysen

3- Fyll i formuläret med de obligatoriska fälten för förutsägelse av kullstorlek, genotyper

4- Få resultaten för förutsägelsen av kullstorleksgenotyper